back

tiếng Việt

• Year: 2014
• Type of project:
Commercial & Offices

• Năm: 2014
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Đây không phải một cửa hàng lớn và được đầu tư quá nhiều của Zcafe.vn, nhưng là cửa hàng đầu tiên mà chúng tôi đặt vấn đề về phong cách mới cho Z!, cho toàn bộ chuỗi cửa hàng cà phê hạt sắp sửa định hình.

Công trình gặp nhiều bất lợi từ vị trí so với trung tâm thành phố, hướng nắng chói gắt hắt thẳng từ bên ngoài, những trục trặc liên quan đến người cho thuê nhà, quãng đường quá xa từ Saigon đến Biên Hòa, và cả giới hạn về mặt kinh phí. Chúng tôi đã phải thử nghiệm rất nhiều phương án trước khi tìm ra giải pháp khả thi nhất.

Vào ngày mà công trình chính thức đi vào hoạt động, là một buổi chiều chập choạng, khi bóng đèn cuối cùng được thắp sáng và mọi thứ hoạt động tốt, tất cả những thành viên trong nhóm đã mệt nhoài vì việc liên tục phải di chuyển từ Saigon đi Biên Hòa rồi ngược lại, phải đến hàng nghìn cây số từ lúc bắt đầu dự án cho đến khi kết thúc. Chúng tôi bước sang đường và im lặng đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc đó, chúng tôi biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, dài lắm.

Nhưng tại mỗi điểm dừng, những gì đã cùng nhau vượt qua trở thành một niềm tự hào to lớn..

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2014
• Type of project:
Commercial & Offices

• Năm: 2014
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Đây không phải một cửa hàng lớn và được đầu tư quá nhiều của Zcafe.vn, nhưng là cửa hàng đầu tiên mà chúng tôi đặt vấn đề về phong cách mới cho Z!, cho toàn bộ chuỗi cửa hàng cà phê hạt sắp sửa định hình.

Công trình gặp nhiều bất lợi từ vị trí so với trung tâm thành phố, hướng nắng chói gắt hắt thẳng từ bên ngoài, những trục trặc liên quan đến người cho thuê nhà, quãng đường quá xa từ Saigon đến Biên Hòa, và cả giới hạn về mặt kinh phí. Chúng tôi đã phải thử nghiệm rất nhiều phương án trước khi tìm ra giải pháp khả thi nhất.

Vào ngày mà công trình chính thức đi vào hoạt động, là một buổi chiều chập choạng, khi bóng đèn cuối cùng được thắp sáng và mọi thứ hoạt động tốt, tất cả những thành viên trong nhóm đã mệt nhoài vì việc liên tục phải di chuyển từ Saigon đi Biên Hòa rồi ngược lại, phải đến hàng nghìn cây số từ lúc bắt đầu dự án cho đến khi kết thúc. Chúng tôi bước sang đường và im lặng đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc đó, chúng tôi biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, dài lắm.

Nhưng tại mỗi điểm dừng, những gì đã cùng nhau vượt qua trở thành một niềm tự hào to lớn..

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2014
• Type of project:
Commercial & Offices

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on