back

tiếng Việt

• Year: 2015
• Type of project:
Hospitality Architecture

We always consider Veritas Shoes Vietnam Store as one of our most proudly interesting projects, thanks to the very interesting reason: The project requirements and the initial status of the construction ground are completely far reach from each other.

How to build up and "insert" a high standard, luxurious custom-made shoes stores into the space that used to be the basement to store fossil furniture for the family that used to live on top of it?

Starting from the so-thought contradictory requirement, we also start with the solution that could bring the utmost surprise to our client: combining the rawest materials together to create the space in the warmth.

With some blocks of woods, construction steel, concrete, nature stones, leather, glasses, and....a number of trees, we believe that the materials carrying themselves their own beauty, and our job is merely to learn how to place it next to it other carefully in the most gently and most sophisticated way..

Then we silently watch them blend in like how they should be.

Deep appreciation to Veritas Bespoke to help us keep that belief alive.

-House on Tree-

• Năm: 2015
• Loại hình dự án:
Công trình dịch vụ

Chúng tôi luôn xem cửa hàng của Veritas Shoes Vietnam là một trong những công trình thú vị nhất của mình. Bởi vì yêu cầu dự án và hiện trạng mặt bằng xây dựng nằm ở hai khía cạnh đối lập hoàn toàn nhau.

Làm sao để đặt một cửa hiệu cao cấp, làm giày theo yêu cầu riêng của từng khách hàng (custom-made), vào một không gian mà trước đó dùng làm tầng hầm và kho chứa đồ cho căn hộ sống phía trên ?

Bắt đầu bằng yêu cầu tưởng như đầy mâu thuẫn đó, chúng tôi chọn một giải pháp cũng gây ngạc nhiên cho khách hàng không kém - kết hợp những vật liêu thô mộc nhất để tạo nên cảm giác cao cấp.

Gỗ nguyên khối, thép xây dựng, bê tông, đá tự nhiên, da thuộc, kính.. và thật nhiều cây xanh. Chúng tôi tin rằng, chất liệu luôn mang sẵn trong mình vẻ đẹp, và công việc của chúng tôi chỉ là học cách đặt chúng cạnh bên nhau thật nhẹ nhàng, cẩn trọng.

Rồi lặng im nhìn chúng tự sắp xếp gọn gàng vào cùng nhau.

Cám ơn Veritas Bespoke vì đã giúp chúng tôi giữ gìn lòng tin đó.

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2015
• Type of project:
Hospitality Architecture

We always consider Veritas Shoes Vietnam Store as one of our most proudly interesting projects, thanks to the very interesting reason: The project requirements and the initial status of the construction ground are completely far reach from each other.

How to build up and "insert" a high standard, luxurious custom-made shoes stores into the space that used to be the basement to store fossil furniture for the family that used to live on top of it?

Starting from the so-thought contradictory requirement, we also start with the solution that could bring the utmost surprise to our client: combining the rawest materials together to create the space in the warmth.

With some blocks of woods, construction steel, concrete, nature stones, leather, glasses, and....a number of trees, we believe that the materials carrying themselves their own beauty, and our job is merely to learn how to place it next to it other carefully in the most gently and most sophisticated way..

Then we silently watch them blend in like how they should be.

Deep appreciation to Veritas Bespoke to help us keep that belief alive.

-House on Tree-

• Năm: 2015
• Loại hình dự án:
Công trình dịch vụ

Chúng tôi luôn xem cửa hàng của Veritas Shoes Vietnam là một trong những công trình thú vị nhất của mình. Bởi vì yêu cầu dự án và hiện trạng mặt bằng xây dựng nằm ở hai khía cạnh đối lập hoàn toàn nhau.

Làm sao để đặt một cửa hiệu cao cấp, làm giày theo yêu cầu riêng của từng khách hàng (custom-made), vào một không gian mà trước đó dùng làm tầng hầm và kho chứa đồ cho căn hộ sống phía trên ?

Bắt đầu bằng yêu cầu tưởng như đầy mâu thuẫn đó, chúng tôi chọn một giải pháp cũng gây ngạc nhiên cho khách hàng không kém - kết hợp những vật liêu thô mộc nhất để tạo nên cảm giác cao cấp.

Gỗ nguyên khối, thép xây dựng, bê tông, đá tự nhiên, da thuộc, kính.. và thật nhiều cây xanh. Chúng tôi tin rằng, chất liệu luôn mang sẵn trong mình vẻ đẹp, và công việc của chúng tôi chỉ là học cách đặt chúng cạnh bên nhau thật nhẹ nhàng, cẩn trọng.

Rồi lặng im nhìn chúng tự sắp xếp gọn gàng vào cùng nhau.

Cám ơn Veritas Bespoke vì đã giúp chúng tôi giữ gìn lòng tin đó.

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2015
• Type of project:
Hospitality Architecture

We always consider Veritas Shoes Vietnam Store as one of our most proudly interesting projects, thanks to the very interesting reason: The project requirements and the initial status of the construction ground are completely far reach from each other.

How to build up and "insert" a high standard, luxurious custom-made shoes stores into the space that used to be the basement to store fossil furniture for the family that used to live on top of it?

Starting from the so-thought contradictory requirement, we also start with the solution that could bring the utmost surprise to our client: combining the rawest materials together to create the space in the warmth.

With some blocks of woods, construction steel, concrete, nature stones, leather, glasses, and....a number of trees, we believe that the materials carrying themselves their own beauty, and our job is merely to learn how to place it next to it other carefully in the most gently and most sophisticated way..

Then we silently watch them blend in like how they should be.

Deep appreciation to Veritas Bespoke to help us keep that belief alive.

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on