back

tiếng Việt

• Year: 2013
• Type of project:
Residential Architecture

As one of our promises to a girl, we do ED House’s design and construction. It’s a place for her father to come, rest and do the garden after retirement, as also a place, full of joys, for family gathering at the weekend. All of those hopes lead us to a land silently located in the middle of a countryside. You ought to go through many of zigzag red dirt roads to get in there.

At first, when we came here, there were three things that I decided to keep in the design, by all means: the big wild Muntingia tree in the front gate, the back yard with a star fruit tree, and the peaceful feeling of rural with tiled roof, bamboo, dirt roads and a some lazy cows slowly grazing on the ground.

As a child of the city, I have never got for my own a countryside homeland. So this seems to us not merely a working project, but something we do for ourselves – finding the solution to put a construction into a rural village without breaking anything belonged to them.

Then, we took the project and started to work. It turned out to take many difficulties and much more time than we expected, and also limited budget that make it a real challenge. We have drawn and sketched and thrown away plenty of concepts, raced with the time, in the deep drunk of coffee, passed those rushing naps, tried to find just the best design.

Finally and happily, the house step by step appeared. A product that is much more complex than its simple look.

The host moved to their house, a big lesson for us leaved afterward. In our architecture, interiors are not picky and precious. They are absolutely depended on the host interests.

And the house, it was born to belong to that place.


-House on Tree-

• Năm: 2013
• Loại hình dự án:
Công trình nhà ở

Chúng tôi nhận thiết kế và thi công ED house bởi một lời hứa trước với một cô gái, là nơi mà bố em sau khi về hưu có chỗ để vườn tược, nghỉ ngơi, cũng là nơi cả gia đình những cuối tuần sẽ tìm về tận hưởng sự yên lành cùng nhau. Cũng bởi vì vậy mà miếng đất nằm lọt thỏm giữa một vùng thôn quê yên ả, để vào được phải chạy qua mấy con đường đất đỏ ngoằn ngoèo.

Công trình cách nơi chúng tôi làm việc hơn 50km, mỗi tuần mấy bận đi - về.

Lần đầu tiên đến nơi này, có 3 thứ tôi đã quyết định trong thiết kế phải giữ bằng bất cứ giá nào: cây trứng cá rất to mọc hoang trước cổng ngõ, khoảng sân sau với cây khế trĩu quả, và cái cảm giác thân thương của một làng quê với mái ngói, lũy tre, đường đất, cả mấy con bò buộc hờ ngoài bãi.

Là một đứa con của thành thị, tôi chưa bao giờ có cho riêng mình một làng quê. Tôi biết nhiều người thành thị khác cũng vậy. Nên đây gần như không còn là một dự án thuộc về công việc nữa mà là một điều chúng tôi làm cho chính mình - tìm cách đặt một công trình vào giữa một làng quê mà không phá vỡ đi bất cứ điều gì thuộc về nơi chốn đó.

Vậy là chúng tôi nhận dự án và bắt tay vào thiết kế, thực tế khó khăn và mất nhiều thời gian hơn ước tính ban đầu kha khá. Cộng thêm khoản kinh phí không nhiều chính là phần dạnh dụm của vợ chồng bác chủ nhà. Công trình thứ trở thành một thử thách thực sự. Chủ nhà kiên nhẫn đợi. Chúng tôi vẽ rồi vứt đi không biết bao nhiêu lần, chạy đua với thời gian trong những cơn say cà phê ngầy ngật và những giấc ngủ vội, cố tìm ra những giải pháp tốt nhất.

Rồi căn nhà cuối cùng cũng từng chút một thành hình trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Một sản phẩm phức tạp hơn nhiều vẻ đơn giản vốn có của nó. Ngày chủ nhà dọn vào ở, chúng tôi cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì công việc đã hoàn thành. Một bài học lớn.

Kiến trúc của chúng tôi. Nội thất không cầu kì và hoàn toàn là sở thích của chủ nhà. Còn căn nhà, nó sinh ra để thuộc về nơi chốn đó.

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2013
• Type of project:
Residential Architecture

As one of our promises to a girl, we do ED House’s design and construction. It’s a place for her father to come, rest and do the garden after retirement, as also a place, full of joys, for family gathering at the weekend. All of those hopes lead us to a land silently located in the middle of a countryside. You ought to go through many of zigzag red dirt roads to get in there.

At first, when we came here, there were three things that I decided to keep in the design, by all means: the big wild Muntingia tree in the front gate, the back yard with a star fruit tree, and the peaceful feeling of rural with tiled roof, bamboo, dirt roads and a some lazy cows slowly grazing on the ground.

As a child of the city, I have never got for my own a countryside homeland. So this seems to us not merely a working project, but something we do for ourselves – finding the solution to put a construction into a rural village without breaking anything belonged to them.

Then, we took the project and started to work. It turned out to take many difficulties and much more time than we expected, and also limited budget that make it a real challenge. We have drawn and sketched and thrown away plenty of concepts, raced with the time, in the deep drunk of coffee, passed those rushing naps, tried to find just the best design.

Finally and happily, the house step by step appeared. A product that is much more complex than its simple look.

The host moved to their house, a big lesson for us leaved afterward. In our architecture, interiors are not picky and precious. They are absolutely depended on the host interests.

And the house, it was born to belong to that place.


-House on Tree-

• Năm: 2013
• Loại hình dự án:
Công trình nhà ở

Chúng tôi nhận thiết kế và thi công ED house bởi một lời hứa trước với một cô gái, là nơi mà bố em sau khi về hưu có chỗ để vườn tược, nghỉ ngơi, cũng là nơi cả gia đình những cuối tuần sẽ tìm về tận hưởng sự yên lành cùng nhau. Cũng bởi vì vậy mà miếng đất nằm lọt thỏm giữa một vùng thôn quê yên ả, để vào được phải chạy qua mấy con đường đất đỏ ngoằn ngoèo.

Công trình cách nơi chúng tôi làm việc hơn 50km, mỗi tuần mấy bận đi - về.

Lần đầu tiên đến nơi này, có 3 thứ tôi đã quyết định trong thiết kế phải giữ bằng bất cứ giá nào: cây trứng cá rất to mọc hoang trước cổng ngõ, khoảng sân sau với cây khế trĩu quả, và cái cảm giác thân thương của một làng quê với mái ngói, lũy tre, đường đất, cả mấy con bò buộc hờ ngoài bãi.

Là một đứa con của thành thị, tôi chưa bao giờ có cho riêng mình một làng quê. Tôi biết nhiều người thành thị khác cũng vậy. Nên đây gần như không còn là một dự án thuộc về công việc nữa mà là một điều chúng tôi làm cho chính mình - tìm cách đặt một công trình vào giữa một làng quê mà không phá vỡ đi bất cứ điều gì thuộc về nơi chốn đó.

Vậy là chúng tôi nhận dự án và bắt tay vào thiết kế, thực tế khó khăn và mất nhiều thời gian hơn ước tính ban đầu kha khá. Cộng thêm khoản kinh phí không nhiều chính là phần dạnh dụm của vợ chồng bác chủ nhà. Công trình thứ trở thành một thử thách thực sự. Chủ nhà kiên nhẫn đợi. Chúng tôi vẽ rồi vứt đi không biết bao nhiêu lần, chạy đua với thời gian trong những cơn say cà phê ngầy ngật và những giấc ngủ vội, cố tìm ra những giải pháp tốt nhất.

Rồi căn nhà cuối cùng cũng từng chút một thành hình trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Một sản phẩm phức tạp hơn nhiều vẻ đơn giản vốn có của nó. Ngày chủ nhà dọn vào ở, chúng tôi cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì công việc đã hoàn thành. Một bài học lớn.

Kiến trúc của chúng tôi. Nội thất không cầu kì và hoàn toàn là sở thích của chủ nhà. Còn căn nhà, nó sinh ra để thuộc về nơi chốn đó.

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2013
• Type of project:
Residential Architecture

As one of our promises to a girl, we do ED House’s design and construction. It’s a place for her father to come, rest and do the garden after retirement, as also a place, full of joys, for family gathering at the weekend. All of those hopes lead us to a land silently located in the middle of a countryside. You ought to go through many of zigzag red dirt roads to get in there.

At first, when we came here, there were three things that I decided to keep in the design, by all means: the big wild Muntingia tree in the front gate, the back yard with a star fruit tree, and the peaceful feeling of rural with tiled roof, bamboo, dirt roads and a some lazy cows slowly grazing on the ground.

As a child of the city, I have never got for my own a countryside homeland. So this seems to us not merely a working project, but something we do for ourselves – finding the solution to put a construction into a rural village without breaking anything belonged to them.

Then, we took the project and started to work. It turned out to take many difficulties and much more time than we expected, and also limited budget that make it a real challenge. We have drawn and sketched and thrown away plenty of concepts, raced with the time, in the deep drunk of coffee, passed those rushing naps, tried to find just the best design.

Finally and happily, the house step by step appeared. A product that is much more complex than its simple look.

The host moved to their house, a big lesson for us leaved afterward. In our architecture, interiors are not picky and precious. They are absolutely depended on the host interests.

And the house, it was born to belong to that place.


-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on