back

tiếng Việt

• Year: 2011
• Type of project:
Residential Architecture

The owner of this apartment is a lawyer, a book collectors and a translator. Books are everywhere in this house and that's what he wants.

He's married, has 2 children, and the home should be something funny in colors and textures so they can relax and be able to read everywhere in their house.

We called it the "place of books"

-House on Tree-

• Năm: 2011
• Loại hình dự án:
Công trình nhà ở

Chủ của căn hộ này là một luật sư, một người thích sưu tầm sách và cũng là một người dịch sách. Chính bởi vậy mà sách tràn ngập trong căn nhà này.

Anh đã lập gia đình và có hai cô cậu nhóc xinh xắn, bởi vậy mà căn hộ cần phải mang một phong cách tươi tắn trong màu sắc và vật liệu sử dụng, để mọi người trong gia đình có thể thư giãn và đọc sách ở bất cứ đâu.

Chúng tôi gọi đây là "nơi chốn của sách".

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2011
• Type of project:
Residential Architecture

The owner of this apartment is a lawyer, a book collectors and a translator. Books are everywhere in this house and that's what he wants.

He's married, has 2 children, and the home should be something funny in colors and textures so they can relax and be able to read everywhere in their house.

We called it the "place of books"

-House on Tree-

• Năm: 2011
• Loại hình dự án:
Công trình nhà ở

Chủ của căn hộ này là một luật sư, một người thích sưu tầm sách và cũng là một người dịch sách. Chính bởi vậy mà sách tràn ngập trong căn nhà này.

Anh đã lập gia đình và có hai cô cậu nhóc xinh xắn, bởi vậy mà căn hộ cần phải mang một phong cách tươi tắn trong màu sắc và vật liệu sử dụng, để mọi người trong gia đình có thể thư giãn và đọc sách ở bất cứ đâu.

Chúng tôi gọi đây là "nơi chốn của sách".

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2011
• Type of project:
Residential Architecture

The owner of this apartment is a lawyer, a book collectors and a translator. Books are everywhere in this house and that's what he wants.

He's married, has 2 children, and the home should be something funny in colors and textures so they can relax and be able to read everywhere in their house.

We called it the "place of books"

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on