back

tiếng Việt

• Year: 2013
• Type of project:
Commercial & Offices

A super interesting project that we have finished on April, 2013. We worked hard to find a way to combine a fruit shop with a cafe, well yeah, actually a new kind of smoothie shop :)

And how to make it a new style of enjoying smoothies. Have you ever seen a smoothies shop like this in Saigon or anywhere else around the world?

All decorative details are hand-crafted and designed by us.

We also designed the brand identity project of this place.

-House on Tree-

• Năm: 2013
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Dự án cực thú vị mà Nhà Trên Cây vừa làm xong hồi tháng 4.2013. Toàn bộ ý tưởng của dự án là giải quyết vấn đề làm sao kết hợp một cửa hàng trái cây với một quán cafe, à ừ, thực ra là một quán sinh tố mới phải :)


Và làm sao đẩy phong cách cửa hàng lên một ngưỡng mới. Bạn đã từng gặp một quán sinh tố như thế ở Saigon hay bất kỳ đâu trên thế giới?

Tất cả chi tiết trang trí đều được thiết kế và làm thủ công bởi Nhà Trên Cây nhé.

Chúng tôi cũng đồng thời thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của cửa hàng này :)

Một dự án nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn..

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2013
• Type of project:
Commercial & Offices

A super interesting project that we have finished on April, 2013. We worked hard to find a way to combine a fruit shop with a cafe, well yeah, actually a new kind of smoothie shop :)

And how to make it a new style of enjoying smoothies. Have you ever seen a smoothies shop like this in Saigon or anywhere else around the world?

All decorative details are hand-crafted and designed by us.

We also designed the brand identity project of this place.

-House on Tree-

• Năm: 2013
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Dự án cực thú vị mà Nhà Trên Cây vừa làm xong hồi tháng 4.2013. Toàn bộ ý tưởng của dự án là giải quyết vấn đề làm sao kết hợp một cửa hàng trái cây với một quán cafe, à ừ, thực ra là một quán sinh tố mới phải :)


Và làm sao đẩy phong cách cửa hàng lên một ngưỡng mới. Bạn đã từng gặp một quán sinh tố như thế ở Saigon hay bất kỳ đâu trên thế giới?

Tất cả chi tiết trang trí đều được thiết kế và làm thủ công bởi Nhà Trên Cây nhé.

Chúng tôi cũng đồng thời thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của cửa hàng này :)

Một dự án nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn..

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2013
• Type of project:
Commercial & Offices

A super interesting project that we have finished on April, 2013. We worked hard to find a way to combine a fruit shop with a cafe, well yeah, actually a new kind of smoothie shop :)

And how to make it a new style of enjoying smoothies. Have you ever seen a smoothies shop like this in Saigon or anywhere else around the world?

All decorative details are hand-crafted and designed by us.

We also designed the brand identity project of this place.

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on