Chúng tôi dành cả buổi chiều ở công trường để hướng dẫn cho thợ làm một cái tay vịn cầu thang. Nói là hướng dẫn, chứ thực ra là cùng xắn tay làm với họ, cho thật đúng ý.

Ông thợ trong lúc cặm cụi làm, có nói một câu thế này: "Tui không biết vẽ vời thiết kế thế nào, nhưng tui làm nghề này chục năm rồi, thực tế nó khác lắm."

Giờ nhìn một công trình ở đâu đó, chúng tôi nhắc mình bỏ qua các ý tưởng sáng tạo để tập trung đánh giá các chi tiết thi công, đồng thời đặt câu hỏi về cách mà không gian này tác động đến đời sống của người sẽ sống và sử dụng không gian đó mỗi ngày.

Vì một ngày chợt hiểu ra, người ta có thể làm một sản phẩm mà không cần sáng tạo cũng không sao, miễn thứ được tạo ra làm tốt phần việc của nó.

Đối với con người cũng vậy, những người thợ lành nghề cần được đặt đúng vị trí của họ, thay vì lùi về sau và dành hết hào quang cho những người làm công việc sáng tạo. Đúng là ý tưởng thì có sức mạnh, nhưng chất lượng cùng chiều sâu trong sự hoàn thiện mới là thứ tạo nên giá trị.

Dù gì đi nữa, sáng tạo chỉ nên dừng ở công cụ chứ đừng tự nó trở thành mục đích.

-House on Tree-

Follow us on