back

tiếng Việt

• Year: 2010
• Type of project:
Commercial & Offices

A fair booth we designed for a specialized brand of Vietnamese clean rice, located in Phu My Hung new year fair, District 7, Saigon, Vietnam.

The project is quite small, takes about 3 days to complete the construction. The booth opens in a week before the fair ends, and was chosen as the best designed booth that year.

It is, as always, an interesting experience :)

-House on Tree-

• Năm: 2010
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Một gian hàng Nhà Trên Cây thiết kế cho một thương hiệu chuyên về gạo sạch. Gian hàng nằm ở hội chợ Tết Phú Mỹ Hưng, Q.7, năm 2013.

Dự án tương đối nhỏ, mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện phần thi công. Gian hàng mở trong một tuần trước khi hội chợ kết thúc và đồng thời cũng được bình chọn là gian hàng có thiết kế đẹp nhất toàn hội chợ năm 2013

Vẫn như mọi lần, một trải nghiệm thú vị :)

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2010
• Type of project:
Commercial & Offices

A fair booth we designed for a specialized brand of Vietnamese clean rice, located in Phu My Hung new year fair, District 7, Saigon, Vietnam.

The project is quite small, takes about 3 days to complete the construction. The booth opens in a week before the fair ends, and was chosen as the best designed booth that year.

It is, as always, an interesting experience :)

-House on Tree-

• Năm: 2010
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Một gian hàng Nhà Trên Cây thiết kế cho một thương hiệu chuyên về gạo sạch. Gian hàng nằm ở hội chợ Tết Phú Mỹ Hưng, Q.7, năm 2013.

Dự án tương đối nhỏ, mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện phần thi công. Gian hàng mở trong một tuần trước khi hội chợ kết thúc và đồng thời cũng được bình chọn là gian hàng có thiết kế đẹp nhất toàn hội chợ năm 2013

Vẫn như mọi lần, một trải nghiệm thú vị :)

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2010
• Type of project:
Commercial & Offices

A fair booth we designed for a specialized brand of Vietnamese clean rice, located in Phu My Hung new year fair, District 7, Saigon, Vietnam.

The project is quite small, takes about 3 days to complete the construction. The booth opens in a week before the fair ends, and was chosen as the best designed booth that year.

It is, as always, an interesting experience :)

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on