back

tiếng Việt

information is updating..

Đây mà một dự án mà chính chúng tôi cũng khó lòng định nghĩa. Không phải một cửa hàng, không phải văn phòng, cũng không phải gallery trưng bày dù nơi này mang trong mình tất cả những chức năng đó. Nói một cách khác, nơi chốn này cũng không mang một mục đích sử dụng nào xác định, cụ thể. Chúng tôi bắt đầu dự án chỉ với một thông tin duy nhất: hãy tạo ra một nơi làm việc của người lớn để truyển cảm hứng về nghệ thuật và sự sáng tạo, nhưng khởi nguồn của những điều đó phải là từ trẻ con. Hãy thật tự do, hãy thật hồn nhiên..

Chúng tôi tiếp cận với mô hình kinh doanh của khách hàng (business concept) rồi từ đó cùng họ phân tích xem phải làm gì tiếp theo. Vấn đề là, đây hoàn toàn là một mô hình chưa từng tồn tại. Họ vừa buôn bán, vừa trưng bày, vừa tư vấn, vừa thiết kế.. nhưng lại không theo những cách thông thường. Họ làm điều đó như những đứa trẻ đầy say mê, bất chấp các quy tắc. Đôi khi chúng tôi tự hỏi, liệu sau những dự án như thế này, chúng tôi có bao giờ rời khỏi được NeverLand để lớn lên ?

Mà chúng tôi cũng đâu cần làm điều đó :)

Bắt đầu bằng một căn nhà cũ nát, với những khoản đầu tư nhỏ giọt, mọi thứ được xây dựng dần dần, cộng với những món đồ vừa để bán, vừa để nghiên cứu, lại vừa để decor được thay thế liên tục. Sau một quãng thời gian trở lại, không gian lại đổi khác. Những hình ảnh mà bạn thấy, chỉ là một khoảnh khắc trong sự phát triển của nơi chốn này. Chúng tôi ghi lại để mà nhớ.

Lâu lâu sau đó, nghe đâu dự án đang phải tạm dừng lại và những người tạo dựng nên nơi này đang tìm một nơi chốn khác rộng rãi và phù hợp hơn. Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm vì khi vừa rời khỏi cửa là cuộc đời lại cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau. Nhưng chúng tôi tin chắc, nơi chốn này, cho dù có kết thúc, thì cũng là để nhiều mơ ước khác được bắt đầu..

Dành cho những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Goodluck, KoTT.

-House on Tree-

tiếng Việt
English

information is updating..

Đây mà một dự án mà chính chúng tôi cũng khó lòng định nghĩa. Không phải một cửa hàng, không phải văn phòng, cũng không phải gallery trưng bày dù nơi này mang trong mình tất cả những chức năng đó. Nói một cách khác, nơi chốn này cũng không mang một mục đích sử dụng nào xác định, cụ thể. Chúng tôi bắt đầu dự án chỉ với một thông tin duy nhất: hãy tạo ra một nơi làm việc của người lớn để truyển cảm hứng về nghệ thuật và sự sáng tạo, nhưng khởi nguồn của những điều đó phải là từ trẻ con. Hãy thật tự do, hãy thật hồn nhiên..

Chúng tôi tiếp cận với mô hình kinh doanh của khách hàng (business concept) rồi từ đó cùng họ phân tích xem phải làm gì tiếp theo. Vấn đề là, đây hoàn toàn là một mô hình chưa từng tồn tại. Họ vừa buôn bán, vừa trưng bày, vừa tư vấn, vừa thiết kế.. nhưng lại không theo những cách thông thường. Họ làm điều đó như những đứa trẻ đầy say mê, bất chấp các quy tắc. Đôi khi chúng tôi tự hỏi, liệu sau những dự án như thế này, chúng tôi có bao giờ rời khỏi được NeverLand để lớn lên ?

Mà chúng tôi cũng đâu cần làm điều đó :)

Bắt đầu bằng một căn nhà cũ nát, với những khoản đầu tư nhỏ giọt, mọi thứ được xây dựng dần dần, cộng với những món đồ vừa để bán, vừa để nghiên cứu, lại vừa để decor được thay thế liên tục. Sau một quãng thời gian trở lại, không gian lại đổi khác. Những hình ảnh mà bạn thấy, chỉ là một khoảnh khắc trong sự phát triển của nơi chốn này. Chúng tôi ghi lại để mà nhớ.

Lâu lâu sau đó, nghe đâu dự án đang phải tạm dừng lại và những người tạo dựng nên nơi này đang tìm một nơi chốn khác rộng rãi và phù hợp hơn. Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm vì khi vừa rời khỏi cửa là cuộc đời lại cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau. Nhưng chúng tôi tin chắc, nơi chốn này, cho dù có kết thúc, thì cũng là để nhiều mơ ước khác được bắt đầu..

Dành cho những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Goodluck, KoTT.

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

information is updating..

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on