back

tiếng Việt

• Year: 2014
• Type of project:
Commercial & Offices

This was a hard to define project of ours. It wasn’t a store, an office nor a gallery; even though it could be use as all of those things. In another way, there were no certain purpose for this place. We started the project with a single information: to create a working space inspiring the adults of the youth’s creativity and artistic. Be free, be wild…

We get to know the client’s business concept and from then figure out the next step. This was a new concept, never existed before. They did retailing, display, advice customers and even design… but they did all those things in different, unusual ways. Like the passionate children, ignoring all the rules. Sometime we wonder after finishing these projects, can we grow up and leave Never Land?

Maybe it doesn’t matter 😊

Started with an old house, a small investment, everything was build gradually; adding a couple stuffs for sale, study and decorating. After a while, the space continues changing. The pictures you are seeing here are just a moment in the growth of this place. We wanted to save this moment.

A while later, we heard this project got suspended and the owners were looking for another spacious and more suitable place. We didn’t really keep in touch because after finishing this project, we just went on our separate ways. However, we believed that even though this project had ended here, but soon enough, many other dreams will start to bloom here.

For those never growing up kids.

Good luck, KoTT.

-House on Tree-

• Năm: 2014
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Đây mà một dự án mà chính chúng tôi cũng khó lòng định nghĩa. Không phải một cửa hàng, không phải văn phòng, cũng không phải gallery trưng bày dù nơi này mang trong mình tất cả những chức năng đó. Nói một cách khác, nơi chốn này cũng không mang một mục đích sử dụng nào xác định, cụ thể. Chúng tôi bắt đầu dự án chỉ với một thông tin duy nhất: hãy tạo ra một nơi làm việc của người lớn để truyển cảm hứng về nghệ thuật và sự sáng tạo, nhưng khởi nguồn của những điều đó phải là từ trẻ con. Hãy thật tự do, hãy thật hồn nhiên..

Chúng tôi tiếp cận với mô hình kinh doanh của khách hàng (business concept) rồi từ đó cùng họ phân tích xem phải làm gì tiếp theo. Vấn đề là, đây hoàn toàn là một mô hình chưa từng tồn tại. Họ vừa buôn bán, vừa trưng bày, vừa tư vấn, vừa thiết kế.. nhưng lại không theo những cách thông thường. Họ làm điều đó như những đứa trẻ đầy say mê, bất chấp các quy tắc. Đôi khi chúng tôi tự hỏi, liệu sau những dự án như thế này, chúng tôi có bao giờ rời khỏi được NeverLand để lớn lên ?

Mà chúng tôi cũng đâu cần làm điều đó :)

Bắt đầu bằng một căn nhà cũ nát, với những khoản đầu tư nhỏ giọt, mọi thứ được xây dựng dần dần, cộng với những món đồ vừa để bán, vừa để nghiên cứu, lại vừa để decor được thay thế liên tục. Sau một quãng thời gian trở lại, không gian lại đổi khác. Những hình ảnh mà bạn thấy, chỉ là một khoảnh khắc trong sự phát triển của nơi chốn này. Chúng tôi ghi lại để mà nhớ.

Lâu lâu sau đó, nghe đâu dự án đang phải tạm dừng lại và những người tạo dựng nên nơi này đang tìm một nơi chốn khác rộng rãi và phù hợp hơn. Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm vì khi vừa rời khỏi cửa là cuộc đời lại cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau. Nhưng chúng tôi tin chắc, nơi chốn này, cho dù có kết thúc, thì cũng là để nhiều mơ ước khác được bắt đầu..

Dành cho những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Goodluck, KoTT.

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2014
• Type of project:
Commercial & Offices

This was a hard to define project of ours. It wasn’t a store, an office nor a gallery; even though it could be use as all of those things. In another way, there were no certain purpose for this place. We started the project with a single information: to create a working space inspiring the adults of the youth’s creativity and artistic. Be free, be wild…

We get to know the client’s business concept and from then figure out the next step. This was a new concept, never existed before. They did retailing, display, advice customers and even design… but they did all those things in different, unusual ways. Like the passionate children, ignoring all the rules. Sometime we wonder after finishing these projects, can we grow up and leave Never Land?

Maybe it doesn’t matter 😊

Started with an old house, a small investment, everything was build gradually; adding a couple stuffs for sale, study and decorating. After a while, the space continues changing. The pictures you are seeing here are just a moment in the growth of this place. We wanted to save this moment.

A while later, we heard this project got suspended and the owners were looking for another spacious and more suitable place. We didn’t really keep in touch because after finishing this project, we just went on our separate ways. However, we believed that even though this project had ended here, but soon enough, many other dreams will start to bloom here.

For those never growing up kids.

Good luck, KoTT.

-House on Tree-

• Năm: 2014
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Đây mà một dự án mà chính chúng tôi cũng khó lòng định nghĩa. Không phải một cửa hàng, không phải văn phòng, cũng không phải gallery trưng bày dù nơi này mang trong mình tất cả những chức năng đó. Nói một cách khác, nơi chốn này cũng không mang một mục đích sử dụng nào xác định, cụ thể. Chúng tôi bắt đầu dự án chỉ với một thông tin duy nhất: hãy tạo ra một nơi làm việc của người lớn để truyển cảm hứng về nghệ thuật và sự sáng tạo, nhưng khởi nguồn của những điều đó phải là từ trẻ con. Hãy thật tự do, hãy thật hồn nhiên..

Chúng tôi tiếp cận với mô hình kinh doanh của khách hàng (business concept) rồi từ đó cùng họ phân tích xem phải làm gì tiếp theo. Vấn đề là, đây hoàn toàn là một mô hình chưa từng tồn tại. Họ vừa buôn bán, vừa trưng bày, vừa tư vấn, vừa thiết kế.. nhưng lại không theo những cách thông thường. Họ làm điều đó như những đứa trẻ đầy say mê, bất chấp các quy tắc. Đôi khi chúng tôi tự hỏi, liệu sau những dự án như thế này, chúng tôi có bao giờ rời khỏi được NeverLand để lớn lên ?

Mà chúng tôi cũng đâu cần làm điều đó :)

Bắt đầu bằng một căn nhà cũ nát, với những khoản đầu tư nhỏ giọt, mọi thứ được xây dựng dần dần, cộng với những món đồ vừa để bán, vừa để nghiên cứu, lại vừa để decor được thay thế liên tục. Sau một quãng thời gian trở lại, không gian lại đổi khác. Những hình ảnh mà bạn thấy, chỉ là một khoảnh khắc trong sự phát triển của nơi chốn này. Chúng tôi ghi lại để mà nhớ.

Lâu lâu sau đó, nghe đâu dự án đang phải tạm dừng lại và những người tạo dựng nên nơi này đang tìm một nơi chốn khác rộng rãi và phù hợp hơn. Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm vì khi vừa rời khỏi cửa là cuộc đời lại cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau. Nhưng chúng tôi tin chắc, nơi chốn này, cho dù có kết thúc, thì cũng là để nhiều mơ ước khác được bắt đầu..

Dành cho những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Goodluck, KoTT.

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2014
• Type of project:
Commercial & Offices

This was a hard to define project of ours. It wasn’t a store, an office nor a gallery; even though it could be use as all of those things. In another way, there were no certain purpose for this place. We started the project with a single information: to create a working space inspiring the adults of the youth’s creativity and artistic. Be free, be wild…

We get to know the client’s business concept and from then figure out the next step. This was a new concept, never existed before. They did retailing, display, advice customers and even design… but they did all those things in different, unusual ways. Like the passionate children, ignoring all the rules. Sometime we wonder after finishing these projects, can we grow up and leave Never Land?

Maybe it doesn’t matter 😊

Started with an old house, a small investment, everything was build gradually; adding a couple stuffs for sale, study and decorating. After a while, the space continues changing. The pictures you are seeing here are just a moment in the growth of this place. We wanted to save this moment.

A while later, we heard this project got suspended and the owners were looking for another spacious and more suitable place. We didn’t really keep in touch because after finishing this project, we just went on our separate ways. However, we believed that even though this project had ended here, but soon enough, many other dreams will start to bloom here.

For those never growing up kids.

Good luck, KoTT.

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on