back

tiếng Việt

• Year: 2010
• Type of project:
Commercial & Offices

Our first project in Vietnam. This is a little shop selling Crumpler's bags. It's actually not an official retailer but Crumpler US mentioned it as an intriguing and stylish shop in Vietnam selling Crumpler stuffs. It's cool, isn’t it?

The budget was so limited so we just tried our best to make it a warm and friendly place.

This is where the dreams were started 🙂

-House on Tree-

• Năm: 2010
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Công trình đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam. Đây là một cửa hàng nhỏ chuyên bán các sản phẩm của Crumpler. Đây không phải là cửa hàng chính thức của Crumpler, nhưng một niềm vui nhỏ là nó đã được hãng Crumpler của Mỹ để mắt đến trong một sự kiện truyền thông. Họ gọi đây là một cửa hàng thú vị và rất có phong cách ở Việt Nam 🙂

Kinh phí khá hạn hẹp nên chúng tôi chỉ cố hết sức để làm nơi này thật ấm cúng và thân thiện. Bạn có thấy vậy không?

Và đây cũng là nơi những giấc mơ của chúng tôi bắt đầu..

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2010
• Type of project:
Commercial & Offices

Our first project in Vietnam. This is a little shop selling Crumpler's bags. It's actually not an official retailer but Crumpler US mentioned it as an intriguing and stylish shop in Vietnam selling Crumpler stuffs. It's cool, isn’t it?

The budget was so limited so we just tried our best to make it a warm and friendly place.

This is where the dreams were started 🙂

-House on Tree-

• Năm: 2010
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Công trình đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam. Đây là một cửa hàng nhỏ chuyên bán các sản phẩm của Crumpler. Đây không phải là cửa hàng chính thức của Crumpler, nhưng một niềm vui nhỏ là nó đã được hãng Crumpler của Mỹ để mắt đến trong một sự kiện truyền thông. Họ gọi đây là một cửa hàng thú vị và rất có phong cách ở Việt Nam 🙂

Kinh phí khá hạn hẹp nên chúng tôi chỉ cố hết sức để làm nơi này thật ấm cúng và thân thiện. Bạn có thấy vậy không?

Và đây cũng là nơi những giấc mơ của chúng tôi bắt đầu..

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2010
• Type of project:
Commercial & Offices

Our first project in Vietnam. This is a little shop selling Crumpler's bags. It's actually not an official retailer but Crumpler US mentioned it as an intriguing and stylish shop in Vietnam selling Crumpler stuffs. It's cool, isn’t it?

The budget was so limited so we just tried our best to make it a warm and friendly place.

This is where the dreams were started 🙂

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on