English
tiếng Việt

Based in Ho Chi Minh city, House on Tree is a small studio where about ten people share the same dream of creating the best architecture, interior and landscape projects.

We focus on creating the most aesthetic, efficient projects and building it the right way. To us, doing it the right way is more important than the appeal. We spend our time perfecting the small projects with high level details and building techniques, instead of big projects where the timeline is short.

Moreover, we also believe in nature, in the plants, the trees; in mountains, in the seas, and the healing power of nature to humans. That’s why the sustainable, close to nature projects have always been in our priorities.

After 5 years of operation, we have delivered over 30+ projects in many different categories. We don’t stereotyped ourselves in any design. The only common trace of our projects is each one has its own story.

We believe that every project comes to us with a waiting-to-be-told story. And if you have a story like that, House on Tree would love to be your companion.


Giữa lòng Saigon, Nhà Trên Cây là một văn phòng nhỏ, nơi mỗi ngày lui tới của khoảng một chục con người đang cùng nhau theo đuổi giấc mơ về thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan và xây dựng.

Chúng tôi luôn đặt lòng tin của mình vào việc tạo ra những công trình tốt, sử dụng hiệu quả, tính thẩm mỹ cao và được xây dựng đúng cách. Đối với chúng tôi, cái đúng luôn cần được đặt trên cái đẹp. Đó cũng là lý do chúng tôi dành nhiều thời gian đắm mình trong những dự án nhỏ với độ chi tiết cao và kỹ thuật xây dựng tỉ mỉ, thay vì những dự án quá lớn hoặc thời gian xây dựng quá vội vàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có lòng tin vào tự nhiên. Vào cây cối, vào núi rừng, vào biển cả, và vào sức mạnh chữa lành của tự nhiên tới con người. Vì vậy việc theo đuổi những dự án có tính bền vững cao, đồng thời gần gũi với tự nhiên, luôn là ưu tiên của Nhà Trên Cây.

Trong khoảng 5 năm thành lập, chúng tôi đã thực hiện được khoảng hơn 30 công trình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi cũng chưa bao giờ tự giới hạn mình ở một dạng thiết kế đặc trưng nào. Điểm chung duy nhất của tất cả chúng, có lẽ nằm ở câu chuyện riêng của mỗi công trình.

Chúng tôi tin rằng mỗi dự án tìm đến mình đều là một câu chuyện chờ đợi được kể. Và nếu bạn đang có một câu chuyện như thế, Nhà Trên Cây luôn sẵn sàng để cùng đồng hành.