back

tiếng Việt

• Year: 2013
• Type of project:
Commercial & Offices

Phongee Color is a special project, in that customers and us clearly understand each other for too long . The precursor of this project is the chain stores Phongee we have designed many years ago . We received a simple request from our customers is to blow a new wind to the identification of Phongee. Soon we choose the colors as the main focal point for this renewal project. The Phongee Color name was born.

No longer a cold tone monochrome style influenced by the minimalist design of the Apple store (Phongee store is dedicated to providing technology products, mostly Apple), we intentionally build a friendly space and approachable. We simply believe that the contrast between the warm space using rustic materials with the sharpness and luxury of expensive equipment and technologies, will bring an interesting interference. And we were right .

Not only customers but also the employees who work here feel more comfortable and loved it. It was a great success for our recklessness .

One more successful is how we bring the green elements to a space of technology.

Not a home, not a cafe, not a restaurant, Phongee Color is a difficult space to name. It's simply the space of gentle, intimate and coziness..

-House on Tree-

• Năm: 2013
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Phongee Color là một công trình đặc biệt, ở chỗ Nhà Trên Cây và khách hàng đã hiểu nhau quá rõ từ lâu. Tiền thân của dự án này là chuỗi cửa hàng Phongee mà chúng tôi đã từng thiết kế nhiều năm trước. Vừa lạ vừa quen, Nhà Trên Cây nhận được yêu cầu đơn giản từ phía khách hàng là thổi một làn gió mới vào nhận diện hệ thống cửa hàng của Phongee. Rất nhanh chóng chúng tôi chọn lựa màu sắc như là điểm nhấn chính cho lần đổi mới này. Cái tên Phongee Color cũng từ đó ra đời.

Không còn là tông màu lạnh đơn sắc mang ảnh hưởng bởi phong cách thiết kế tối giản của các Apple store (Phongee là cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, phần lớn mang thương hiệu Apple), chúng tôi chủ đích xây dựng một không gian thân thiện và gần gũi. Đơn giản chúng tôi tin rằng sự đối lập giữa không gian ấm cúng cùng cách sử dụng vật liệu thô mộc, với nét sắc lạnh và sự sang trọng của những thiết bị công nghệ đắt tiền, sẽ mang lại một sự giao thoa thú vị. Và chúng tôi đã đúng.

Không chỉ khách hàng mà ngay cả nhân viên làm việc tại đây cũng cảm thấy thoải mái và yêu thích công việc hơn. Đó là một thành công lớn dành cho sự liều lĩnh của chúng tôi.

Một thành công nữa, nhỏ thôi, là cách chúng tôi mang những mảng xanh vào một không gian công nghệ.

Không phải nhà ở, không phải quán cafe, không phải một cửa hàng, Phongee Color là một không gian khó gọi tên. Đơn giản chỉ là nơi chốn của sự dịu dàng, thân thiết và ấm cúng..

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2013
• Type of project:
Commercial & Offices

Phongee Color is a special project, in that customers and us clearly understand each other for too long . The precursor of this project is the chain stores Phongee we have designed many years ago . We received a simple request from our customers is to blow a new wind to the identification of Phongee. Soon we choose the colors as the main focal point for this renewal project. The Phongee Color name was born.

No longer a cold tone monochrome style influenced by the minimalist design of the Apple store (Phongee store is dedicated to providing technology products, mostly Apple), we intentionally build a friendly space and approachable. We simply believe that the contrast between the warm space using rustic materials with the sharpness and luxury of expensive equipment and technologies, will bring an interesting interference. And we were right .

Not only customers but also the employees who work here feel more comfortable and loved it. It was a great success for our recklessness .

One more successful is how we bring the green elements to a space of technology.

Not a home, not a cafe, not a restaurant, Phongee Color is a difficult space to name. It's simply the space of gentle, intimate and coziness..

-House on Tree-

• Năm: 2013
• Loại hình dự án:
Công trình thương mại & Văn phòng

Phongee Color là một công trình đặc biệt, ở chỗ Nhà Trên Cây và khách hàng đã hiểu nhau quá rõ từ lâu. Tiền thân của dự án này là chuỗi cửa hàng Phongee mà chúng tôi đã từng thiết kế nhiều năm trước. Vừa lạ vừa quen, Nhà Trên Cây nhận được yêu cầu đơn giản từ phía khách hàng là thổi một làn gió mới vào nhận diện hệ thống cửa hàng của Phongee. Rất nhanh chóng chúng tôi chọn lựa màu sắc như là điểm nhấn chính cho lần đổi mới này. Cái tên Phongee Color cũng từ đó ra đời.

Không còn là tông màu lạnh đơn sắc mang ảnh hưởng bởi phong cách thiết kế tối giản của các Apple store (Phongee là cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, phần lớn mang thương hiệu Apple), chúng tôi chủ đích xây dựng một không gian thân thiện và gần gũi. Đơn giản chúng tôi tin rằng sự đối lập giữa không gian ấm cúng cùng cách sử dụng vật liệu thô mộc, với nét sắc lạnh và sự sang trọng của những thiết bị công nghệ đắt tiền, sẽ mang lại một sự giao thoa thú vị. Và chúng tôi đã đúng.

Không chỉ khách hàng mà ngay cả nhân viên làm việc tại đây cũng cảm thấy thoải mái và yêu thích công việc hơn. Đó là một thành công lớn dành cho sự liều lĩnh của chúng tôi.

Một thành công nữa, nhỏ thôi, là cách chúng tôi mang những mảng xanh vào một không gian công nghệ.

Không phải nhà ở, không phải quán cafe, không phải một cửa hàng, Phongee Color là một không gian khó gọi tên. Đơn giản chỉ là nơi chốn của sự dịu dàng, thân thiết và ấm cúng..

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2013
• Type of project:
Commercial & Offices

Phongee Color is a special project, in that customers and us clearly understand each other for too long . The precursor of this project is the chain stores Phongee we have designed many years ago . We received a simple request from our customers is to blow a new wind to the identification of Phongee. Soon we choose the colors as the main focal point for this renewal project. The Phongee Color name was born.

No longer a cold tone monochrome style influenced by the minimalist design of the Apple store (Phongee store is dedicated to providing technology products, mostly Apple), we intentionally build a friendly space and approachable. We simply believe that the contrast between the warm space using rustic materials with the sharpness and luxury of expensive equipment and technologies, will bring an interesting interference. And we were right .

Not only customers but also the employees who work here feel more comfortable and loved it. It was a great success for our recklessness .

One more successful is how we bring the green elements to a space of technology.

Not a home, not a cafe, not a restaurant, Phongee Color is a difficult space to name. It's simply the space of gentle, intimate and coziness..

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on